Modernizace centra Kopřivnice. V roce 2019 čeká Kopřivnici zahájení jedné z největších stavebních činností za poslední roky.

Cílem této modernizace je celkové zatraktivnění města pro občany a turisty. Pouze tak si naše město zajistí úspěšný dlouhodobý rozvoj.

Aktuální fáze stavby:

Byl vybrán dodavatel technického dozoru investora

Výběrové řízení na dodavatele stavby muselo být z důvodu překročení předpokládané ceny o více než 30 % zrušeno a je upravována zadávací dokumentace s cílem zakázku znovu vyhlásit na přelomu let 2019 a 2020. Podrobnější informace budou zvěřejněny dle průběhu výběrového řízení.

Další informace:

koprstavi-vystava-obrazek_aktualni

Cílem tohoto webu je podrobně informovat
o 3 klíčových oblastech této výstavby. 

Proč?

Proč je revitalizace centra města pro Kopřivnici tak důležitá?

Co?

Co vše se v centru našeho města změní? Co vše bude revitalizace obnášet?

Jak?

Jak budou jednotlivé kroky probíhat? Jak bude vybírán dodavatel stavby?

Klíčové milníky modernizace centra města

 • 1996

  Probíhá soutěž o centrum města Kopřivnice.

 • 2004

  Pod vedením významných pedagogů a architektů se 60 studentů brněnské fakulty věnuje urbanistickým studiím, probíhají workshopy a prezentace výsledných návrhů. 

 • 2012

  12 studentů VUT FA Brno zpracovává diplomové práce na téma centrum města Kopřivnice a kulturní dům.
  Práce jsou vystaveny a prezentovány vedení města a občanům, včetně přednášky v Kulturním domě.

 • 2014

  Probíhá Letní škola architektury v Kopřivnici. Týdenního setkání se účastní studenti a absolventi ze všech fakult architektury ČR a SR. Probíhají diskuze o budoucí podobě centra, s prezentací výsledků prací vedení města a představitelům Tatry.

 • 2015

  Na základě smlouvy vzniká Studie centra města Kopřivnice. Město následně přebírá architektonickou studii centra města.

 • únor 2016

  Probíhá výstava pro veřejnost, která představuje vizi a architektonickou studii nové podoby centra města.

 • jaro 2016

  Probíhají veřejné diskuze s občany na projednáních i na internetu, dochází k připomínkování, doplňování a finalizaci Studie na základě usnesení zastupitelstva města.

 • červen 2016

  Zastupitelstvo města předloženou Studii schvaluje. Z 21členného zastupitelstva je 20 zastupitelů pro a 1 se zdržuje hlasování.

 • únor 2017

  Je zahájeno zpracování projektové dokumentace společností DOPRAVOPROJEKT a. s. Ostrava za autorského dozoru Studia Kamil Mrva Architects, pod vedením doc. Ing. arch. Kamila Mrvy, Ph.D.

 • červen/červenec 2018

  Probíhá nezávislý pravidelný Průzkum veřejného mínění, z něhož vyplývá jednoznačné přání občanů města číslo 1 - vyřešit “Vzhled a údržbu města, nereprezentativní náměstí.”

 • říjen 2018

  V rámci koaliční smlouvy se revitalizace centra stává prvním bodem programových priorit.

 • prosinec 2018

  Je vydáno stavební povolení na Revitalizaci centra.

 • Srpen 2019

  Výběr technického dozoru a BOZP.

Průběh modernizace centra města

 • 2019/2020

  Vypsání veřejné soutěže na dodavatele technického dozoru investora a následně výběrové řízení na dodavatele stavby a výběr dodavatelské firmy.

  Vybrána dodavatelská firma, uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavby; I. stavební etapa - rekonstrukce přemostění Kopřivničky, přeložky inženýrských sítí.

 • 2020/2021

  II. a III. etapa zahrnující rekonstrukci centrální části města.

 • 2021/2022

  IV. etapa zahrnující parkovací plochy, zeleň a terénní úpravy.

   

  Žlutou barvou jsou na mapě vyznačeny zóny, na kterých bude v daném roce probíhat revitalizace.

KONTAKT

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

Máte již nyní nějaký dotaz?
Neváhejte nás informovat

info@koprstavi.cz