Přehled aktuálních projektů

investičního charakteru v Kopřivnici

Připravované projekty

21 projektů

koprstavi-modernizace-centra-koprivnice-01

Revitalizace centra Kopřivnice

Celková revitalizace centrální zóny města, obnova stávajících komunikací, zachování hlavní pěší zóny, vybudování pódia ad.

Koprivnice_projekty_domov_pro_seniory

Domov pro seniory Kopřivnice

Revitalizace domova pro seniory na ulici Příčná v městské části Sever. Domov pro seniory získá nový moderní kabát a příjemnou oázu pro odpočinek ve venkovních prostorech.

Kopřivnice_projekty_IVC

Integrované výjezdové centrum (IVC)

V sousedství průmyslové zóny Vlčovice vyroste IVC, které bude sloužit jako základna profesionální jednotky hasičů a záchranných složek.

hriste-korej-ilustrativni-obr-ze-stranek-mesta-koprivnice

Nové dětské hřiště na sídlišti Korej

V rámci participativního rozpočtu bude v roce 2020 realizována výstavba dětského hřiště s herními prvky pro děti od 1-12 let s vybudováním malého zázemí (posezení, odpadkový koš) na ul. Javorová

Koprivnice_projekty_kruhovy_objezd

Okružní křižovatka Obránců míru - Francouzská - Školní

Město Kopřivnice vypsalo veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace kruhového objezdu na křižovatce ulic Obránců míru/Francouzská/Školní.

Koprivnice_projekty_Ringhofferova vila

Restaurace v suterénu Ringhofferovy vily

Stavební úpravy v suterénu Ringhofferovy vily povedou k přípravě prostor pro plánovanou restauraci.

cyklo závišice

Cyklostezka Kopřivnice, Paseky - Závišice

Novostavba místní komunikace - společné stezky pro chodce a cyklisty, rekonstrukce stávající vozovky a sjezdů k rodinným domům a novostavba odpočívky vč. dalších vyvolaných investic.

mšlubina-puvodnistav

Zateplení MŠ Lubina

V roce 2020 město Kopřivnice žádá o dotaci na rekonstrukci a zateplení školky v Lubině, předpokládaný termín realizace zateplení je v roce 2021.

Rekonstrukce křižovatky Záhumenní a Kpt. Jaroše

Rozšíření a vytvoření odbočovacího pruhu na ulici Záhumenní k ulici Kpt. Jaroše. A zároveň zrušení zákazu odbočení vlevo z Kpt. Jaroše ve směru na Štramberk.

Nová komunikace na ulici Horečkova

V nedávno vzniklé zástavbě rodinných domů nad štramberským nádražím vznikne zpevněná pozemní komunikace, která tak zkvalitní přístup k rodinným domům.

Regenerace parků Pionýrská - Sadová

Regenerace dvou parků na ul. Pionýrská - Sadová. Dojde k obnově stávajících ploch a prvků sídelní zeleně, budou vysázeny nové stromy, keře, trvalky, letničky, cibuloviny. Dále zde bude umístěn mobiliář.

Vznik parkourového hřiště

První parkourové hřiště v Kopřivnici vznikne u ZŠ E. Zátopka.

Rekonstrukce přechodu pro chodce u KB

Z bezpečnostních důvodů bude na tomto přechodu pro chodce vybudován ochranný ostrůvek. Zároveň bude doplněn o prvky pro slabozraké a nevidomé.

Rekonstrukce sociálních zařízení v KDK

Rekonstrukce sociálních zařízení v KDK.

Oprava mostu v Lubině po přívalových deštích

Stávající most M-01 v Lubině u Japstavu bude rozebrán. Nová nosná konstrukce obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka bude osazena ocelovým zábradlím. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene.

Parkoviště na ulici Z. Buriana

Na nároží ulic Zdeňka Buriana a Javorová vznikne 24 nových parkovacích míst.

Rekonstrukce vestibulu kopřivnické radnice

Vstupní část na městském úřadě získá nový vzdušnější vzhled a rovněž prostor pro nový bufet s občerstvením.

Zateplení domu - Masarykovo náměstí

Připravuje se zateplování domu s nájemními malometrážními byty pro seniory.

Nové herní prvky na sídl. Sever

Na hřištích sídliště Sever vzniknou nové herní prvky.

Rekonstrukce mostu na ulici Severní

Své rekonstrukce se dočká most na ul. Severní v městské části Sever.

MŠ Česká - elektroinstalace

V roce 2020 by měla projít celkovou rekonstrukcí elektroinstalace v MŠ na ul. Česká.

Právě realizované projekty

7 projektů

nové muzeum Tatra Kopřivnice vizualizace

Muzeum Tatra Kopřivnice

Přestavbou budovy slévárny v prostoru závodu Tatra vznikne nové špičkové muzeum značky Tatra. Projekt bude hotov v roce 2021.

Kopřivnice_projekty_letni_stadion

Letní stadion Kopřivnice

Kompletní rekonstrukce letního stadionu v Kopřivnici. Kromě nového povrchu plochodrážního oválu získá stadion zcela nové atletické dráhy s tartanovým povrchem a prostory pro atletické disciplíny.

ddm

Učebny kybernetiky a robotiky v DDM

V DDM vznikají nové odborné učebny kybenetiky a robotiky které budou sloužit pro realizaci mimoškolních aktivit. V rámci projektu bude realizována bezbariérovost objektu pomocí schodišťové plošiny.

odkanalizovani_Vlcovice_Mnisi

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

Zajištění likvidace splaškových odpadních vod z urbanizovaného území v souladu s požadavky platné legislativy. Výstavba splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy.

socialne-terapeuticke-dilny-koprivnice

Proměna výměníkových stanic

V Kopřivnici je spousta vysloužilých výměníkových stanic, které se postupně mění např. v garážová stání. Další stanice nacházejí svá hodnotná uplatnění k novým účelům.

Druzebni_parkovaci_plochy

Parkovací stání na ul. Družební

V rámci stavby vznikne 34 parkovacích míst vč. tří pro tělesně postižené. Rozšířením komunikace vzniknou i nové chodníky a místa pro kontejnery na komunitní odpad.

Koprivnice_projekty_ZS_PC_ucebna

Revitalizace školních zařízení

Rekonstrukce sociálních zařízení, rozvodů vody, elektřiny, odpadů ap. Průběžně zároveň probíhá modernizace vybraných učeben odborných předmětů na základních školách napříč Kopřivnicí.

Hotové projekty*

15 projektů

Centrum Petka

Komunitní centrum Pětka

Celkovou rekonstrukcí prošel objekt komunitního centra Pětky, které sdružuje 4 neziskové organizace – dětské centrum Klokan, Klub Kamarád, pobočku Městské knihovny a denní stacionář Kopretina. Pátou organizací je město Kopřivnice.

MS_I_Sustaly

Rekonstrukce MŠ I. Šustaly

Proběhlo zateplení obvodového pláště a střechy objektu, výměně oken, realizován byl vzduchotechnický rekuperační systému, došlo k výměně rozvodů elektroinstalace.

zahumenni

Přechod pro chodce na ul. Záhumenní

Byl vybudován nový chodník v délce 110 m podél frekventované silnice II/480 na ul. Záhumenní (u ul. Duhová). Došlo k jeho propojení se stávajícím chodníkem situovaným na druhé straně silnice prostřednictvím nového přechodu pro chodce.

hrbitov

Rekonstrukce hřbitova v Kopřivnici

Rekonstruovány byly zpevněné plochy, opraven byl centrální kříž, poškozené stromy byly pokáceny a došlo k výsadbě nové zeleně.

kryty_bazen

Krytý bazén - oprava bazénových rozvodů

Krytý bazén se dočkal výměny potrubních rozvodů ve dně velkého plaveckého bazénu.

socialne-terapeuticke-dilny-koprivnice

Vznik sociálně terapeutických dílen

Rekonstrukcí bývalé výměníkové stanice vznikly sociálně terapeutické dílny. V rámci rekonstrukce byly řešeny sadové úpravy, parkovací plochy, připojení objektu na technickou a dopravní infrastrukturu apod.

Erich_Jaeger_prechod_pro_chodce

Přechod pro chodce před firmou Erich Jaeger

Realizována byla rekonstrukce autobusových zastávek„"Kopřivnice, Erich Jaeger", vč. vybudování nových autobusových zálivů, nástupiště, navazujících chodníků, přechodů pro chodce včetně nasvětlení a dalších vyvolaných investic.

Koprivnice_projekty_Ringhofferova vila

Rekonstrukce Ringhofferovy vily

Díky rekonstrukci získal historický objekt v parku Edvarda Beneše opět svůj původní důstojný vzhled. Ringhofferova vila nyní slouží k reprezentativním účelům města.

Foto: David Macháček

Rekonstrukce táborové základny DDM - Kletná

Táborová základna Domu dětí a mládeže na Kletné získala v r. 2018 novou venkovní umývárnu a novou podlahu, stoly a židle v jídelně.

MU_Koprivnice

Rekonstrukce vstupního schodiště MÚ

V průběhu prázdnin 2019 bylo celkově opraveno vstupní schodiště do budovy kopřivnické radnice. Schody dostaly kompletně nový kamenný koberec.

Snímek obrazovky 2020-02-13 v 14.39.07

Bytové domy na ul. Horní - energetická opatření

Komplexní zateplení 3 bytových domů na ul. Horní v Kopřivnici vč. výměny plynových kotlů. Hlavním cílem je snížení spotřeby energie a zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele.

elektrokola

Dobíjecí stanice pro elektrokola

V Kopřivnici se v dosahu místní cyklostezky objevila stanice pro nabíjení elektrokol. Novou službu spustilo před prázdninami 2019 kopřivnické Informační centrum, v jehož blízkosti se nabíjecí stanice také nachází.

povoden

Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému

Vytvořen byl digitální povodňový plán města a došlo k rozšíření varovného a informačního systému ochrany před povodněmi. V rámci projektu bylo nainstalováno 69 obousměrných bezdrátových hlásičů na sloupy veřejného osvětlení a na sloupy nízkého napětí.

Mapa Most 06 Lubina Kopřivnice

Oprava mostu v Lubině

V Lubině proběhla rekonstrukce mostu M-06, který byl značně poškozen po přívalových deštích.

Mnisi-Kulturni-dum-oprava-oken

Kulturní dům v Mniší

V KD Mniší byla v rámci energetických opatření vyměněna všechna okna.

* Poznámka: Hotové projekty za období let 2019 a 2020. Starší hotové projekty najdete zde. 

Zásobník dalších projektů

Projekty, u kterých má již město zpracovanou  projektovou dokumentaci a které čekají na posun do přípravné fáze. 

ZŠ Náměstí

Projekt bere v úvahu několik možných variant využití stávajících prostor bývalé ZŠ Náměstí a dále s nimi pracuje.

Etážové parkování

Projekt, který by pomohl vytvořit nová parkovací místa ve městě.

Úpravy před Technickým muzeem

Odstranění zastřešení prostoru před Technickým muzeem v centru města, kde stávala Slovenská strela; úprava celého prostoru před stávajícím muzeem.

Koupaliště

Město Kopřivnice má připravenu projektovou dokumentaci na revitalizaci prostoru letního koupaliště.

Proměna házenkářské hřiště

Jak nejlépe využít prostor bývalého házenkářského hřiště? V jednání je hned několik návrhů. Jedním z nich je například vytvoření klidové zóny pro obyvatele města.

Sad E. Beneše

Město má vypracovány návrhy na revitalizaci sadu E. Beneše mezi budovou pošty a poliklinikou.

Rekonstrukce táborové základny DDM - Kletná

V další etapě revitalizace tábořiště na Kletné bude probíhat rekonstrukce chatek u základny, zateplování a instalace nového sociálních zařízení.

Chodník Vlčovice - Mniší

Výstavba chodníku podél silnice I/58 a II/486, veřejné osvětlení, sjezdy k pozemkům, přechod pro chodce vč. jeho osvětlení a další související práce.

Obchvat Vlčovic

Investiční akce Ředitelství silnic a dálnic ČR, která prochází i naším regionem.

Fotogalerie klíčových investičních projektů

Aktuality, novinky, tiskové zprávy

Kopřivnice na sociálních sítích

Sledujte dění v Kopřivnici: