Revitalizace centra města Kopřivnice

Časový harmonogram: 2019-2022
Finanční rozpočet: 142 mil. Kč
Financování: Město Kopřivnice
Stav: Vyhlášeno nové (v pořadí 2.) výběrové řízení na zhotovitele revitalizace centra města
V letech 2020-2022 čeká Kopřivnici jedna z největších stavebních činností za poslední roky.
Cílem modernizace centra města je celkové zatraktivnění města pro občany a turisty. Pouze tak si naše město zajistí úspěšný dlouhodobý rozvoj.

Aktuální fáze stavby:

Na konci ledna 2020 bylo vyhlášeno nové (v pořadí druhé)
výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce centra města

První výběrové řízení na dodavatele stavby muselo být z důvodu překročení předpokládané ceny o více než 30 % zrušeno a byla upravena zadávací dokumentace. Podrobnější informace budou zveřejněny dle průběhu výběrového řízení.

Další informace:

Tiskové zprávy ohledně revitalizace centra Kopřivnice

Změny v centru města přiblíží nová výstava

Kopřivnice – Plánovaná revitalizace centra města Kopřivnice vyvolává od začátku mnoho otázek. Radnice se rozhodla na nejzásadnější z nich odpovědět pomocí výstavy, která bude ve vestibulu městského úřadu zahájena již příští pondělí. Výstava věnující se podrobně

Celá tisková zpráva »

Klíčové milníky modernizace centra města

1996

Probíhá soutěž o centrum města Kopřivnice.

 

2004

Pod vedením významných pedagogů a architektů se 60 studentů brněnské fakulty věnuje urbanistickým studiím, probíhají workshopy a prezentace výsledných návrhů. 

2012

12 studentů VUT FA Brno zpracovává diplomové práce na téma centrum města Kopřivnice a kulturní dům. Práce jsou vystaveny a prezentovány vedení města a občanům, včetně přednášky v Kulturním domě.

2014

Probíhá Letní škola architektury v Kopřivnici. Týdenního setkání se účastní studenti a absolventi ze všech fakult architektury ČR a SR. Probíhají diskuze o budoucí podobě centra, s prezentací výsledků prací vedení města a představitelům Tatry.

2015

Na základě smlouvy vzniká Studie centra města Kopřivnice. Město následně přebírá architektonickou studii centra města.

únor 2016

Probíhá výstava pro veřejnost, která představuje vizi a architektonickou studii nové podoby centra města.

jaro 2016

Probíhají veřejné diskuze s občany na projednáních i na internetu, dochází k připomínkování, doplňování a finalizaci Studie na základě usnesení zastupitelstva města.

červen 2016

Zastupitelstvo města předloženou Studii schvaluje. Z 21členného zastupitelstva je 20 zastupitelů pro a 1 se zdržuje hlasování.

únor 2017

Je zahájeno zpracování projektové dokumentace společností DOPRAVOPROJEKT a. s. Ostrava za autorského dozoru Studia Kamil Mrva Architects, pod vedením doc. Ing. arch. Kamila Mrvy, Ph.D.

červen/červenec 2018

Probíhá nezávislý pravidelný Průzkum veřejného mínění, z něhož vyplývá jednoznačné přání občanů města číslo 1 – vyřešit “Vzhled a údržbu města, nereprezentativní náměstí.”

říjen 2018

V rámci koaliční smlouvy se revitalizace centra stává prvním bodem programových priorit.

prosinec 2018

Je vydáno stavební povolení na Revitalizaci centra.

srpen 2019

Výběr technického dozoru a BOZP.

září 2019

První výběrové řízení na zhotovitele revitalizace centra.

říjen 2019

Zrušení veřejné zakázky na dodavatele revitalizace centra města z důvodu překročení projektové ceny o více než 30 %.

přelom roku 2019/2020

Úprava projektu a  zadávacích podmínek, revize dílčích částí projektu.

leden 2020

Vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky Revitalizace centra města.

závěr března 2020*

Vyhodnocení nabídek veřejné zakázky Revitalizace centra města.

závěr dubna 2020*

Předpokládaný termín pro podpis smlouvy o dílo veřejné zakázky Revitalizace centra města.

květen 2020*

Možný  termín začátku realizace veřejné zakázky

* Termíny označené hvězdičkou jsou v současné chvíli předpokládanými termíny plánovaného harmonogramu prací, které se však mohou změnit v důsledku možných zdržení u předchozích bodů

Průběh modernizace centra města

2019/2020

Vypsání veřejné soutěže na dodavatele technického dozoru investora a následně výběrové řízení na dodavatele stavby a výběr dodavatelské firmy.

Vybrána dodavatelská firma, uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavby; I. stavební etapa – rekonstrukce přemostění Kopřivničky, přeložky inženýrských sítí.

2020/2021

II. a III. etapa zahrnující rekonstrukci centrální části města.

2021/2022

IV. etapa zahrnující parkovací plochy, zeleň a terénní úpravy.

 

Žlutou barvou jsou na mapě vyznačeny zóny, na kterých bude v daném roce probíhat revitalizace.