Dílčím projektem navazujícím na celkovou rekonstrukci DDM v Kopřivnici je modernizace učeben a vznik odborné učebny kybernetiky a robotiky pro mimoškolní aktivity. V rámci projektu bude realizována bezbariérovost objektu pomocí schodišťové plošiny.

Aktuálně

Dne 22. 4. 2020 byla zahájena rekonstrukce vnitřních prostor Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Jedná se o celkovou rekonstrukci vnitřních rozvodů, zejména elektroinstalace, ústřední topení, vody a kanalizace. Dále pak budou rekonstruovány všechna sociální zařízení, kdy jedno z nich bude bezbariérové. Opravy se dotknou i podhledů, osvětlení a dotčených podlah. Práce provádí na základě výběrového řízení společnost Hamrozi s.r.o. a v rozpočtu města bylo na tuto akci schváleno 9 mil. Kč.

Rekonstrukce v interiéru domu dětí zkrátí některé z kroužků