Aktuálně

Stávající most M-01 v Lubině u Japstavu bude rozebrán. Nová nosná konstrukce obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka bude osazena ocelovým zábradlím. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene.

(21.7.2020) Stavební práce na stávajícím mostu M-01 v Lubině u Japstavu se blíží ke konci. Společnost STAVBY a STATIKA spol. s. r. o., která opravy provádí měla rekonstrukci dokončit do 1.7.2020. Vzhledem k nepřízní počasí spojenou s epidemii Covid 19 byl ovšem termín dokončení díla firmě prodloužen. Aktuálně je stavba mostu hotová a schází pouze položit finální vrstvu mostovky.  Podle sdělení zástupce zhotovitele se předpokládá, že tuto vrstvu firma nanese ihned po té, kdy budou příznivější klimatické podmínky. To znamená, že alespoň více než jeden den nebude pršet. K tomu by mělo dojít v tomto týdnu. Jsme přesvědčeni, že hotové dílo bude městu předáno nejpozději do pátku 24.7.2020. 

Rekonstrukce mostu M-01 v Lubině
Rekonstrukce mostu M-01 v Lubině

(6. 5. 2020)
Stavební práce na stávajícím mostu M-01 v Lubině u Japstavu byly zahájeny. Práce probíhají podle harmonogramu a po jeho demolici byla zahájena příprava pro budování nových mostních pilířů a také podpěr pro vedení plynovodu. Podle smlouvy o dílo má být oprava hotova do 1. 7. 2020. Stavbu provádí na základě výběrového řízení firma STAVBY a STATIKA spol. s. r. o. a nový most přijde město na téměř 2 mil korun.

Rekonstrukce mostu M-01 v Lubině
Rekonstrukce mostu M-01 v Lubině

Oprava mostu přes Sýkoreček bude dokončena později

Na mostu v Lubině se finišuje