Oprava mostu M-01 v Lubině po přívalových deštích

Stávající most M-01 v Lubině u Japstavu bude rozebrán. Nová nosná konstrukce obloukové desky půdorysného tvaru kosodelníka bude osazena ocelovým zábradlím. Dno toku bude vyčištěno a opraveno dlažbou z kamene.

Aktuálně

(6. 5. 2020)
Stavební práce na stávajícím mostu M-01 v Lubině u Japstavu byly zahájeny. Práce probíhají podle harmonogramu a po jeho demolici byla zahájena příprava pro budování nových mostních pilířů a také podpěr pro vedení plynovodu. Podle smlouvy o dílo má být oprava hotova do 1. 7. 2020. Stavbu provádí na základě výběrového řízení firma STAVBY a STATIKA spol. s. r. o. a nový most přijde město na téměř 2 mil korun.

Rekonstrukce mostu M-01 v Lubině
Rekonstrukce mostu M-01 v Lubině