Město Kopřivnice leží na velmi strategickém místě Moravskoslezského kraje a proto bylo vybráno, aby se zde postavilo Integrované výjezdové centrum. IVC bude sloužit jako moderní centrální zázemí pro profesionální složky hasičů a záchranářů.

Město Kopřivnice, ale i celý region tímto projektem získá zvýšení úrovně požárního zabezpečení, zkrácení dojezdových časů a zároveň i zvýšení kvality a dostupnosti technické podpory pro dobrovolné hasiče v Kopřivnici i místních částech.