Slovenská Strela byla po dlouhou dobu ikonou předprostoru Technického muzea v Kopřivnici. V rámci rozdělení muzea na dvě části – pro osobní automobily a nákladní automobily – je zrestaurována a přesunuta na své nové staveniště. Zbyl jen prázdný perón s přístřeškem.

Hlavní výzvou bylo nahrazení dominanty v podobě Slovenské Strely, s kterou byl předprostor muzea dlouho spjat.

Ústřední motivem návrhu se stává pětice kruhů s každým jednotlivým písmenem z loga značky Tatra. Každý tento kruh na pivotu je zároveň otáčející se lavičkou. Společně kruhy vytváří prostorově proměňující se ikonu. Okolo těchto kruhů vytváříme pomocí rastru stromů příjemné místo pro odpočinek.

Navazujeme na projekt centra – použití materiálu i prostorového napojení. Zároveň používáme stejný typ mobiliáře i svítidel. To pomůže roztříštěnému centru a spojí ho v jeden celek. V hlavní pěší trase z obytných souborů do areálu Tatry používáme velkoformátovou dlažbu – široký chodník obsáhne i hlavní schodiště do muzea a dává ho tak pomyslně na důležitou úroveň.

V kontrastu s vydlážděnou plochou navrhujeme předprostor muzea v mlatu červené barvy. Mlat je kryt stínem rastru stromů. Prostor slouží pro odpočinutí, místo pro setkání či čekání jednotlivců, rodiny i školáků. Pobytové schody pojmou i celou třídu návštěvníků, lavice s opěradly využijí starší lidé.

Navržený prostor doplňuje množství sedacího mobiliáře. Cyklistům je nabídnuta možnost bzepečně uložit svá kola v cykloboxech zabudovaných do stěny nebo stojanů. 

Ke zvážení je možnost umístění makety auta tatraplánu na střechu trojúhelníkové části muzea jako referenci na vznik samotného jména automobilky – Tatra.

Časová osa

Koordinační výkresStáhnout