Rozšířením stávající místní komunikace na ul. Družební vznikne parkovací plocha, kde najde své stání až 34 vozů. Parkovací stání budou vybudována z polopropustných povrchů a v podzemí budou umístěny dvě rentenční nádrže ke zpomalení odtoku dešťové vody. Zároveň vzniknou prostory pro kontejnery na komunální odpad.

Radnice již vybrala dodavatelskou firmu, která má s realizací začít v dubnu 2020. Parkovat na nových plochách by měli obyvatelé již o prázdninách tohoto roku.

Změna dopravního značení na ulici Družební