Nové dětské hřiště na sídlišti Korej

Výstavba dětského hřiště s herními prvky pro děti od jednoho do dvanácti let na sídlišti Korej v prostoru mezi ulicí Javorovou navazující na ulici Ke Koryčce - právě tento projekt se stal vítězem KO-projektů.

V květnu 2019 zřídilo město Kopřivnice jako svůj pilotní projekt participativní rozpočet, ve kterém občané města sami hlasují a rozhodují, do čeho bude vyhrazená částka v hodnotě 500.000 Kč investována. Po měsíčním sběru námětů se sešlo deset projektů, z nichž osm splňovalo podmínky (vylepšení veřejného prostoru přímo v Kopřivnici nebo místních částech). Odborní pracovníci radnice a Komise pro rozvoj Zdravé město a MA21 pak vybrali čtyři z nich. O konečném výherci KO-projektů pak rozhodlo elektronické hlasování široké veřejnosti.

Na vzniklém hřišti tak děti budou mít k dispozici prolézačky, skluzavku, pískoviště, houpačku s dopadovými plochami. Celý prostor bude doplněn lavičkami a odpadkovými koši.

Článek v Kopřivnických novinách o realizaci projektu.

Koprstaví je informačním portálem o připravovaných, realizovaných a hotových investičních projektech v rámci města Kopřivnice. Další informace o Kopřivnici naleznete také na oficiálním webu města:

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice

Odbor rozvoje města

Mgr. Jiří Štěpán
Vedoucí odboru rozvoje města

+420 556 879 650

© Město Kopřivnice. Všechna práva vyhrazena / Prohlášení o přístupnosti  /  Zásady cookies