Modernizace centra Kopřivnice. V letech 2020 - 2022 čeká Kopřivnici jedna z největších stavebních činností za poslední roky.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rekonstrukcí letního stadionu získala Kopřivnice reprezentativní prostory pro pořádání atletických soutěží, fotbalových zápasů a ploché dráhy.

Projekt rekonstrukce letního stadionu v Kopřivnici si kladl za cíl vybudovat stadion hodný 21. století.

Rekonstrukce letního stadionu byla dokončena.

Zachován byl běžecký ovál v délce 400 m s šesti dráhami a s osmi dráhami na sprinterské rovince. Dále došlo k vytvoření multifunkčních sektorů pro technické disciplíny v prostoru vnitřní plochy zatáček oválu a rekonstrukci doskočišť pro skok daleký. Na ploše oválu a na ostatních plochách technických sektorů byl položen umělý polyuretanový povrch. Travnatá plocha slouží jako fotbalové hřiště s rozměry 105 x 68 m a jako dopadová plocha pro vrhačské disciplíny. Travnatá plocha i plochodrážní ovál jsou opatřeny novým automatizovaným závlahovým a odvodňovacím systémem. Sportoviště  disponuje umělým osvětlením, čímž došlo k prodloužení doby užití sportoviště.

Atletický klub má sportoviště (ohraničené vnější hranou betonových stupňů) pronajato od města Kopřivnice na dobu 12 let počínaje 15. květnem 2019. Po dobu tohoto pronájmu je dle podmínek dotace z ministerstva 20 % provozní doby sportoviště volně přístupné veřejnosti.

Letní stadion vzniká za spolupráce:

Klíčové milníky rekonstrukce letního stadionu

2016

První plány ze strany Atletického klubu E. Zátopka podat žádost o investiční dotace z MŠMT na rekonstrukci letního stadionu.

Vzniká projektová studie.

2017

Na každoroční akci „Fórum Zdravého města Kopřivnice aneb Plánujeme společně“ se projekt rekonstrukce letního stadionu pro atletiku a kopanou dostal v hlasování občanů na třetí příčku.

březen 2019

Rekonstrukce letního stadionu získala podporu Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které vyhovělo žádosti o investiční podporu projektu

15.7.2019

Staveniště bylo Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice předáno zhotoviteli stavby, rekonstrukce letního stadionu byla odstartována

červen 2020*

Dokončení stavby, zmodernizované prostory začnou sloužit sportovcům

Tiskové zprávy: Rekonstrukce letního stadionu