Domov pro seniory v Kopřivnici

Časový harmonogram: 2020-2022
Finanční rozpočet: 250 mil. Kč
Financování: Moravskoslezský kraj
Stav: Připravovaný projekt

Nově vybudovaný Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pomůže řešit nedostatečnou kapacitu lůžek a zlepšit kvalitu péče o seniory.

Vzniknou nové ubytovací a provozní prostory domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, které odpovídají současným nárokům a standardům poskytované péče.

Aktuální fáze stavby:

Probíhá zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a je upřesňován konečný rozpočet projektu

Celková kapacita objektu bude 84 lůžek.
  • 32 lůžek pro služby Domova pro seniory
  • 52 lůžek pro služby Domova se zvláštním režimem
Kapacita může být navýšena o dalších 6 dočasných lůžek, které neslouží pro stálé ubytování klientů, ale jsou umístěna v odlehčovacích pokojích. Tyto pokoje budou primárně osazeny jedním lůžkem, avšak prostor umožňuje využití až dvou dočasných lůžek v pokoji. Nová ubytovací část objektu je tvořena jednoduchou kubickou hmotou, tvarovanou dispozičním uspořádáním tak, aby pokoje, chodby a společenské místnosti byly optimálně rozmístěny a navzájem se podporovaly. Navržené uspořádání eliminuje klasické dlouhé chodby a dává prostor dennímu světlu. Ubytovací prostory plynule navazují na objekt stravovny. Současný gastronomický provoz bude redukován na 150 jídel denně (ze současných 500). Nájemní prostory (kadeřnictví…) zůstanou zachovány a budou i nadále plně prospěšné pro celkový provoz areálu.

Další informace:

Domov pro seniory vzniká za spolupráce:

Klíčové milníky stavby Domova pro seniory

2014

Vzniká první architektonický návrh na vzhled nového Domova pro seniory

 

květen 2019

Krajský úřad schvaluje uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ II.

červen – říjen 2019

Zpracování dokumentace k územnímu řízení

listopad 2019 – leden 2020

Město Kopřivnice přistupuje k bezplatnému převodu stravovny a pozemků pro výstavbu Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem do rukou Moravskoslezského kraje, aby byly naplněny požadované podmínky pro získání dotace z EU

únor – březen 2020*

Stavební řízení pro vydání společného územního a stavebního povolení s nabytím právní moci

duben – červen 2020*

Projektová dokumentace pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby

červen – říjen 2020*

Veřejná zakázka, výběr zhotovitele stavby

listopad 2020 – květen 2022*

Předpokládaný termín průběhu stavby

* Termíny označené hvězdičkou jsou v současné chvíli předpokládanými termíny plánovaného harmonogramu prací, které se však mohou změnit v důsledku možných zdržení u předchozích bodů

Tiskové zprávy a aktuality: Domov pro seniory

Koprstaví je informačním portálem o připravovaných, realizovaných a hotových investičních projektech v rámci města Kopřivnice. Další informace o Kopřivnici naleznete také na oficiálním webu města:

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice

Odbor rozvoje města

Mgr. Jiří Štěpán
Vedoucí odboru rozvoje města

+420 556 879 650

Oddělení architektury

Ing. arch. Václav Kocián
Vedoucí oddělení architektury

+420 556 879 709

© Město Kopřivnice. Všechna práva vyhrazena / Prohlášení o přístupnosti