Modernizace centra Kopřivnice. V letech 2020 - 2022 čeká Kopřivnici jedna z největších stavebních činností za poslední roky.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nově vybudovaný Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pomůže řešit nedostatečnou kapacitu lůžek a zlepšit kvalitu péče o seniory.

Vzniknou nové ubytovací a provozní prostory domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, které odpovídají současným nárokům a standardům poskytované péče.

Aktuální fáze stavby:

Dne 15.12.2021 předal Moravskoslezský kraj staveniště stavební společnosti IPS Třinec, která bude realizovat stavbu domova pro seniory s nákladem víc než 370 milionů korun.

Celková kapacita objektu bude 84 lůžek.
  • 32 lůžek pro služby Domova pro seniory
  • 52 lůžek pro služby Domova se zvláštním režimem
Kapacita může být navýšena o dalších 6 dočasných lůžek, které neslouží pro stálé ubytování klientů, ale jsou umístěna v odlehčovacích pokojích. Tyto pokoje budou primárně osazeny jedním lůžkem, avšak prostor umožňuje využití až dvou dočasných lůžek v pokoji. Nová ubytovací část objektu je tvořena jednoduchou kubickou hmotou, tvarovanou dispozičním uspořádáním tak, aby pokoje, chodby a společenské místnosti byly optimálně rozmístěny a navzájem se podporovaly. Navržené uspořádání eliminuje klasické dlouhé chodby a dává prostor dennímu světlu. Ubytovací prostory plynule navazují na objekt stravovny. Současný gastronomický provoz bude redukován na 150 jídel denně (ze současných 500). Nájemní prostory (kadeřnictví…) zůstanou zachovány a budou i nadále plně prospěšné pro celkový provoz areálu.

Další informace:

Domov pro seniory vzniká za spolupráce:

Klíčové milníky stavby Domova pro seniory

2014

Vzniká první architektonický návrh na vzhled nového Domova pro seniory

 

květen 2019

Krajský úřad schvaluje uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ II.

červen – říjen 2019

Zpracování dokumentace k územnímu řízení

listopad 2019 – leden 2020

Město Kopřivnice přistupuje k bezplatnému převodu stravovny a pozemků pro výstavbu Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem do rukou Moravskoslezského kraje, aby byly naplněny požadované podmínky pro získání dotace z EU

květen 2021*

Veřejná zakázka, výběr zhotovitele stavby

září 2021 – červen 2023*

Předpokládaný termín průběhu stavby

* Termíny označené hvězdičkou jsou v současné chvíli předpokládanými termíny plánovaného harmonogramu prací, které se však mohou změnit v důsledku možných zdržení u předchozích bodů

Tiskové zprávy a aktuality: Domov pro seniory

Informace v Kopřivnických novinách