Domov pro seniory v Kopřivnici

Časový harmonogram: 2020-2023
Finanční rozpočet: 350 mil. Kč
Financování: Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Stav: Probíhá výběrové řízení na dodavatele

Nově vybudovaný Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pomůže řešit nedostatečnou kapacitu lůžek a zlepšit kvalitu péče o seniory.

Vzniknou nové ubytovací a provozní prostory domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, které odpovídají současným nárokům a standardům poskytované péče.

Aktuální fáze stavby:

Dne 25.3.2021 Moravskoslezský kraj vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby.
Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 290 milionů korun bez DPH.
Termín pro předložení nabídek stavebních firem je 3.5.2021

Celková kapacita objektu bude 84 lůžek.
  • 32 lůžek pro služby Domova pro seniory
  • 52 lůžek pro služby Domova se zvláštním režimem
Kapacita může být navýšena o dalších 6 dočasných lůžek, které neslouží pro stálé ubytování klientů, ale jsou umístěna v odlehčovacích pokojích. Tyto pokoje budou primárně osazeny jedním lůžkem, avšak prostor umožňuje využití až dvou dočasných lůžek v pokoji. Nová ubytovací část objektu je tvořena jednoduchou kubickou hmotou, tvarovanou dispozičním uspořádáním tak, aby pokoje, chodby a společenské místnosti byly optimálně rozmístěny a navzájem se podporovaly. Navržené uspořádání eliminuje klasické dlouhé chodby a dává prostor dennímu světlu. Ubytovací prostory plynule navazují na objekt stravovny. Současný gastronomický provoz bude redukován na 150 jídel denně (ze současných 500). Nájemní prostory (kadeřnictví…) zůstanou zachovány a budou i nadále plně prospěšné pro celkový provoz areálu.

Další informace:

Domov pro seniory vzniká za spolupráce:

Klíčové milníky stavby Domova pro seniory

2014

Vzniká první architektonický návrh na vzhled nového Domova pro seniory

 

květen 2019

Krajský úřad schvaluje uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, BOZP a AD stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ II.

červen – říjen 2019

Zpracování dokumentace k územnímu řízení

listopad 2019 – leden 2020

Město Kopřivnice přistupuje k bezplatnému převodu stravovny a pozemků pro výstavbu Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem do rukou Moravskoslezského kraje, aby byly naplněny požadované podmínky pro získání dotace z EU

květen 2021*

Veřejná zakázka, výběr zhotovitele stavby

září 2021 – červen 2023*

Předpokládaný termín průběhu stavby

* Termíny označené hvězdičkou jsou v současné chvíli předpokládanými termíny plánovaného harmonogramu prací, které se však mohou změnit v důsledku možných zdržení u předchozích bodů

Tiskové zprávy a aktuality: Domov pro seniory

Stavba domova pro seniory by mohla začít v září

Rada Moravskoslezského kraje rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice. Investice, jejímž výsledkem bude pětipodlažní objekt s kapacitou 84 lůžek poskytující pobytovou službu pro seniory, přesáhne 300 milionů korun. Aktuální

Celá tisková zpráva »

Informace v Kopřivnických novinách

Koprstaví je informačním portálem o připravovaných, realizovaných a hotových investičních projektech v rámci města Kopřivnice. Další informace o Kopřivnici naleznete také na oficiálním webu města:

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice

Odbor rozvoje města

Mgr. Jiří Štěpán
Vedoucí odboru rozvoje města

+420 556 879 650

© Město Kopřivnice. Všechna práva vyhrazena / Prohlášení o přístupnosti  /  Zásady cookies