Vznik sociálně terapeutických dílen

Sociálně terapeutické dílny vznikly rekonstrukcí objektu č. p. 926 na ul. Školní (bývalá výměníková stanice) a slouží pro uživatele se zdravotním postižením, lidem užívajícím chráněné bydlení, klientům Denního stacionáře Kopretina apod. Jejich kapacita je v současné době minimálně patnáct klientů. Výměník byl kompletně přestavěn a vybaven nejen potřebným nábytkem, ale například i keramickou pecí, dílnou s tkalcovskými stavy a dalšími pomůckami, které pomohou pro pracovní terapii klientů s fyzickým či mentálním handicapem.

2012 - první myšlenka o vzniku terapeutických dílen, nenašlo se však vhodné místo ani finance

2016 - vznikla architektonická studie a vzápětí projektová dokumentace

2017 - vydáno stavební povolení

květen 2018 - počátek rekonstrukce

6.5. 2019 - slavnostní zahájení provozu