Vytvoření digitálního povodňového plánu města a rozšíření varovného a informačního systému ochrany před povodněmi. V rámci projektu bode nainstalováno 69 obousměrných bezdrátových hlásičů na sloupy veřejného osvětlení a na sloupy nízkého napětí.