Cílem tohoto projektu je snížení energetické náročnosti provozu budovy mateřské školky. Součástí této rekonstrukce je zateplení budovy i střechy, výměna starých plynových kotlů, instalace nuceného větrání s rekuperací, v hernách instalace venkovních žaluzií a také vybudování toalety v bývalé kotelně, které bude sloužit dětem v letních měsících, kdy si hrají v zahradě. A zároveň se rekonstrukce netýká výměny oken,které již v minulosti vyměněny byly a splňují požadavky předepsané ČSN.