V mateřské škole I. Šustaly proběhly za účelem snížení spotřeby energie práce na zateplení, realizovala se výměna oken, zateplení střechy, zateplení stropu suterénu a další.

Celá revitalizace mateřské školky započala v červnu 2019 a skončila na podzim 2019, kdy se stavební činnosti o několik týdnů protáhly a to z důvodu zjištění většího porušení zdiva.

MŠ I. Šustaly po rekonstrukci

Původní stav před rekonstrukcí