Úpravou v místě křižovatky ul. Záhumenní a Kpt. Jaroše dojde k rozšíření a vytvoření odbočovacího pruhu na ul. Záhumenní k ulici Kpt. Jaroše.