Rekonstrukce hřbitova

Rekonstrukce staré části kopřivnického hřbitova probíhala od března do října 2019. Důvodem rekonstrukce byl havarijní stav páteřních chodníků, rozpadající se hřbitovní zeď i přestárlá zeleň. Opravu si žádal také centrální kříž.

V průběhu 8 měsíců bylo realizováno 1.066 m² chodníků ze žulové kostky, včetně drenáží spodních vrstev. Dále byla provedena oprava části hřbitovní zdi a restaurátorská oprava kříže. Současně vzniklo nové místo pro kontejnery na hřbitovní odpad v blízkosti hlavní vstupní brány na kopřivnický hřbitov. Za stavební práce radnice z rozpočtu zaplatila téměř pět milionů korun včetně DPH a dalších 1 111 000 korun vč. DPH bylo investováno do vegetačních úprav.

Rekonstrukce se dotkla také zeleně, která byla ve staré části místa posledního odpočinku v nevyhovujícím stavu, protože kořeny stromů nadzvedávaly chodníky a zasahovaly až do hrobových míst. V průběhu prací proto došlo k pokácení šesti starých lip a také tují. Vzrostlá lípa v těsné blízkosti márnice zůstala zachována, protože to podmínky rekonstrukce dovolily. Během října pak bylo nově vysázeno devětadvacet vzrostlých stromů, kultivarů. Vysázeno bylo 11 dřezovců trojtrnných, 8 habrů obecných, 4 lípy srdčité a jeden jírovec pleťový.

Koprstaví je informačním portálem o připravovaných, realizovaných a hotových investičních projektech v rámci města Kopřivnice. Další informace o Kopřivnici naleznete také na oficiálním webu města:

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat.

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21  Kopřivnice

Odbor rozvoje města

Mgr. Jiří Štěpán
Vedoucí odboru rozvoje města

+420 556 879 650

© Město Kopřivnice. Všechna práva vyhrazena / Prohlášení o přístupnosti  /  Zásady cookies