Město Kopřivnice se snaží najít své uplatnění pro výměníkové stanice, které již neslouží svým původním účelům. Některé již našly své uplatnění, jiné jsou v plánu rekonstruovat.

Ulice Bedřicha Smetany

Jako úplně první opravená výměníková stanice byla na ul B. Smetany. Využívá ji kopřivnická hasičská jednotka.

Ulice Školní – Vznik sociálně terapeutických dílen

Z jedné takové vysloužilé výměníkové stanice na ul. Školní se rekonstrukcí staly dílny pro handicapované občany.

Ulice I. Šustay – nová pizerie

Tento výměník byl privatizován a vznikla zde pizerie.

Ulice Pod Morávií

V roce 2019 se výměník na ul. Pod Morávií proměnil v nájemní garáže pro deset osobních automobilů a tři motocykly.

(1,84 mil. Kč)

Křižovatka Obránců míru a Francouzské ul.

Výměníková stanice na této křižovatce byla upravena na nebytové prostory pro kancelářské či obchodní účely.

Ulice Družební a Kadláčkova

Na obou jmenovaných ulicích vznikají krytá garážová stání.( tyto 2 + křižovatka OM – Francouzská 2,66 mil. Kč)

Výměníková stanice na Severu

I na Severu se z jednoho výměníku staly garáže.

Výměníková stanice na ulici 17. listopadu

Na svou rekonstrukci čeká i výměník na ul. 17. listopadu. I zde by měla vzniknout nová garážová stání.