Stavební úprava dvou autobusových zastávek „Kopřivnice, Erich Jaeger“ na ulici v Průmyslovém parku v Kopřivnici-Vlčovicích, která byla realizována v roce 2019. Jedná se o vybudování nových autobusových zálivů, nástupišť, přístupových a navazujících chodníků a přechodů pro chodce, včetně nasvětlení a souvisejících investic. Součástí projektu byla dále úprava odvodnění a provedení vodorovného a svislého dopravní značení. Cílem projektu bylo zejména zvýšení bezpečnosti chodců při pohybu v řešeném území.