Předmětem projektu je vybudování nového parkoviště vč. příjezdových komunikací, chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvodnění a vegetačních úprav na nároží ulic Zdeňka Buriana a Javorová. Zpevněná plocha bude zhotovena z polopropustného materiálu umožňující částečný vsak dešťové vody. V rámci stavby vznikne 24 nových parkovacích míst.