Připravuje se zateplování domu s nájemními malometrážními byty pro seniory.