Vypracování komplexního návrhu řešení statické dopravy ve městě. Analýza a návrh opatření včetně návrhů na realizaci nových prvků statické dopravy či prověření možnosti zóny regulovaného stání.