Předmětem projektu byla rekonstrukce objektu bývalých jeslí na ulici Francouzské na komunitní centrum.

Myšlenka vybudování tohoto centra vznikla ve chvíli, kdy Kopřivnice hledala nové umístění pro Denní stacionář Kopretina, který doposud sídlil ve Vlčovicích a budově, která díky stavbě plánovaného obchvatu pravděpodobně bude určena k demolici.

Celý objekt změnil dispozice tak, aby v něm mohly působit 4 neziskové organizace, a to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád, Denní stacionář Kopretina, mateřské centrum Klokan a městská komunitní knihovna. Pátou organizací je pak Městský úřad Kopřivnice, který zde bude mít detašované pracoviště odboru sociálních věcí.