KD Mniší – výměna oken

V rámci energetických opatření byly v kulturním domě Mniší vyměněny všechna okna.