Nově vybudovaný chodník v délce cca 110 m vznikl podél silnice II/480 (ul. Záhumenní), v místě napojení ul. Duhové. Ke zvýšení bezpečného pohybu chodců přispěje také realizované propojení se stávajícím chodníkem situovaným na druhé straně silnice prostřednictvím nového osvětleného přechodu pro chodce.

Z důvodu zřízení přechodu pro chodce došlo k lokální změně šířkového uspořádání hlavní silnice a stávajícího chodníku, a sice zúžení silnice z 8,0 m na 7,0 m, resp. rozšíření chodníku o 0,50 m. Změna šířkového uspořádání je na jedné straně přechodu provedena pomocí náběhu v délce 17 m, na druhé straně přechodu pak novým nárožím křižovatky hlavní silnice s ulicí Duhová a napojením náběhu od přechodu na tečnu nárožního oblouku křižovatky s ulicí Alšova. Řešením stavby je také umístění 3 ks stávajících sloupů veřejného osvětlení na vnější stranu nového chodníku a osvětlení přechodu pro chodce pomocí speciálních svítidel.