Kopřivnice je o krok blíž novému centru. Rada města na své včerejší schůzi rozhodla o výběru zhotovitele na realizaci veřejné zakázky Revitalizace centra města Kopřivnice III. Pokud proti výběru nebudou vzneseny žádné námitky, brzy by mohly být zahájeny přípravné práce.

O veřejnou zakázku měly zájem čtyři firmy, přičemž jediným hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost. Předpokládaná hodnota zakázky byla projektovou dokumentací stanovena na 143 milionů korun včetně DPH. Po vyhodnocení všech došlých nabídek byla komisí a následně radou města vybrána nabídka společnosti GEOSAN GROUP, která chce rekonstrukci kopřivnického centra provést za cenu 119 milionů korun včetně DPH.

Jedná se o třetí pokus vybrat firmu, která tento prioritní projekt zrealizuje. První soutěž musela být zrušena, neboť všechny nabídky přesahovaly finanční možnosti města. Druhé zadávací řízení, realizované po úpravě projektu, sice přineslo zajímavou cenu, ale následně muselo být opět zrušeno kvůli nedostatkům v doložené kvalifikaci vítězné firmy. „Výběrová komise ověřila nejen nabídkové ceny jednotlivých položek, ale také úplně všechny uvedené reference firem i jednotlivých osob, a to třeba i dvanáct let staré. Právě proti pravdivosti některých starších referencí jsme totiž v minulém kole obdrželi námitky, které se bohužel ukázaly oprávněné. Tentokrát jsme žádné nesrovnalosti nezjistili,“ objasnil vedoucí odboru rozvoje města Jiří Štěpán s tím, že nyní běží patnáctidenní lhůta pro podání námitek.

S případnými námitkami od ostatních účastníků soutěže by se rada města musela vypořádat na své další schůzi 24. listopadu. „Přestože jsme se snažili, aby se projekt realizoval co nejdříve, s ohledem na dodržení všech zákonných postupů dojde k podpisu smlouvy až ke konci tohoto roku, což zřejmě ovlivní zahájení stavebních prací. Těm totiž musí předcházet přeložka společnosti ČEZ, kterou nelze realizovat v teplotách pod 5 stupňů. Také plánované odkrytí teplovodu by mohlo v zimě komplikovat dodávky tepla, a to nemůžeme připustit. S největší pravděpodobností tedy letos firma začne provádět přípravné práce a do země kopne hned, jakmile to umožní klimatické podmínky,“ uvedl starosta města Miroslav Kopečný.

Revitalizace centra Kopřivnice je rozplánována na 28 měsíců a bude rozdělena do čtyř etap. Stavbu zahájí zatrubnění Kopřivničky, která protéká přímo pod centrální částí města. Následovat bude oprava levé části rekonstruovaného území, tedy ploch podél obchodních domů a současné hlavní pěší zóny. V další fázi přijde na řadu protější část centra města. V poslední etapě bude upravena plocha stávajícího parkoviště pod zelným trhem a travnaté území mezi kulturním domem a Tatrovankou. Více informací naleznete na  www.koprstavi.cz  a na  www.koprivnice.cz  pod záložkou Radnice v sekci Projekty.

Ing. Mgr. Lucie Macháčková
tisková mluvčí
tel.: 556 879 439, 733 145 668
lucie.machackova(zavináč)koprivnice.cz