Rada města rozhodla o výběru zhotovitele a schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky Revitalizace centra města Kopřivnice II.

Výběru zhotovitele předcházelo schválení zadávací dokumentace a zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. „O zadání zakázky na projekt Revitalizace centra města Kopřivnice II rozhodla rada města na svém lednovém zasedání,“ uvedl starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný s tím, že město čekalo, zda se změkčení zadávacích podmínek odrazí na počtu přihlášek do soutěže.

O rekonstrukci centra Kopřivnice měly v závěru zájem čtyři společnosti, které se o zakázku ucházely. „Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla projektovou dokumentací stanovena na 142,9 mil. Kč včetně DPH. Po provedeném vyhodnocení nabídek účastníků soutěže byla komisí a následně radou města jako ekonomicky nejvýhodnější vybraná nabídka společnosti GEOSAN + ZLÍNSTAV – Kopřivnice s cenou 113,6 mil. Kč včetně DPH,“ sdělil starosta Kopečný.

V případě, že nebudou vzneseny námitky od dalších účastníků soutěže, které by mohly začátek prací ovlivnit, měli by stavaři v centru začít na přelomu května a června letošního roku. Podle návrhu smlouvy je realizace stavby naplánovaná na dobu 28 měsíců. „Svým rozsahem a bezesporu i významem největší investiční akce města posledních let s sebou přinese značné omezení průchodu a pohybu v prostoru před kulturním domem až po ulici Štefánikovu. Prosíme v této souvislosti občany a případné návštěvníky města o pochopení a trpělivost. Bezpečný koridor pro chodce a cyklisty bude v centru zajištěn po celou dobu stavby,“ slíbil Miroslav Kopečný a na závěr dodal: „Věřím, že se případné problémy, které se dají s tak rozsáhlou stavbou očekávat, podaří odstranit ke spokojenosti všech dotčených a město se konečně dočká moderního centra splňujícího současné požadavky.“

Jana Hromočuková
tisková mluvčí
tel.: 556 879 439, 731 643 822
jana.hromocukova(zavináč)koprivnice.cz