[ Kopřivnické noviny] : 5/2020 ze dne 6.2.2020

Vizualizace budoucí podoby kopřivnického domova pro seniory a domova zvláštního určení, jehož součástí bude i speciálně upravená zahrada pro klienty.
REPRO: MSK

Vizualizace budoucí podoby kopřivnického domova pro seniory a domova zvláštního určení, jehož součástí bude i speciálně upravená zahrada pro klienty.
REPRO: MSK

Kopřivnice (dam) – Většina zastupitelů Kopřivnice se před týdnem na mimořádném jednání vyslovila pro bezúplatný převod objektu stravovny na ulici Příčné a okolních pozemků Moravskoslezskému kraji. Ten zde chce ještě letos začít s výstavbou domova pro seniory. Došlo tak k uspíšení již dříve dohodnutého převodu. Podle původních plánů měla totiž radnice pozemky hejtmanství předat až po vydání stavebního povolení. Nově se však objevila možnost získat na stavbu až padesátimilionovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí z programu Obnovy a rozvoje materiálně-technické základny sociálních služeb. „Smlouva o smlouvě budoucí, kterou s městem máme uzavřenu, bohužel nestačí a ministerstvo trvá na tom, že musíme být majiteli, proto jsme požádali město o uspíšení převodu ve snaze získat dotaci,“ vysvětloval Jiří Navrátil, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, proč se vlastně mimořádné jednání zastupitelstva uskutečnilo.

Hodnotit šance kraje na získání dotace náměstek Navrátil příliš nechtěl.

„Je přihlášeno velmi mnoho subjektů, které chtějí stavět domovy, ať už jsou to soukromé společnosti, města nebo kraje. Rozhodně ale chceme této možnosti využít a pokusit se ty peníze získat,“ uvedl Navrátil. Ministerstvo má podle jeho slov v této chvíli v tomto programu alokovánu částku 400 milionů, ta by se ale podle posledních informací měla o dalších 300 milionů navýšit. „Pokud se to potvrdí, mohlo by být k dispozici zhruba 50 milionů na kraj. To by nám pak mohlo vyjít, protože jsme s přípravami nejdál, brzy hodláme být připraveni a začít stavět,“ řekl náměstek Navrátil. Ten ovšem ujistil zastupitele i veřejnost, že domov pro seniory se v Kopřivnici bude stavět bez ohledu na výsledek dotačního řízení. Už v letošním roce má kraj v rozpočtu částku 37 milionů korun a rozpočtový výhled počítá pro rok 2021 se sumou 140 milionů a v následujícím roce 2022 ještě se 72 miliony korun. Tyto peníze jsou podle Navrátilových slov pevně vázány pro tento účel, a rozptyloval tak mimo jiné obavy zastupitele Ivana Telaříka, který spekuloval o tom, zda projekt výstavby domova nemůže skončit s výměnou vedení kraje po letošních podzimních volbách.

Ještě než se zastupitelé dostali k hlasování o bezplatném převodu pozemků a budovy stravovny, dozvěděli se o aktuálním dění okolo přípravy stavby domova. V těchto dnech se provádějí dokončovací práce na projektové dokumentaci, která by příští měsíc měla být předána na zdejší stavební úřad. Územní a stavební řízení by podle odhadů kraje mohlo být hotovo do konce března. Po dokončení prováděcích projektů, které kraj očekává do konce května, má začít zhruba tříměsíční proces výběru stavební firmy a v září či říjnu by se v Kopřivnici mohlo skutečně začít stavět.

Projekt, který se v předpokládaných nákladech vyšplhal z počátečních 120 milionů na více než dvojnásobek, počítá s vybudováním domova s 84 lůžky a kompletním zázemím. Kromě samotné budovy, navržené podle nejmodernějších trendů v oblasti poskytování sociálních služeb, bude realizována také zahrada, která bude sloužit nejen klientům domova pro seniory, ale také obyvatelům městského domu s pečovatelskou službou, který bude s objektem domova pro seniory fakticky srostlý.

V prezentaci stavu rozpracovanosti projektu Jiří Navrátil zastupitelům připomněl, že Kopřivnice je poslední z obcí s rozšířenou působností v kraji, která na svém území nemá domov pro seniory, i skutečnost, že ještě než padlo rozhodnutí projektovat stavbu na ulici Příčné, prověřoval kraj i možnost zařízení vybudovat v někdejších internátech Pod Červeným kamenem nebo i v objektu někdejší školy Náměstí.

K hlavnímu bodu mimořádného zastupitelstva proběhla i nepříliš obsáhlá diskuze. Ivan Telařík, který při- pomněl, že není příznivcem zvoleného řešení, které považuje za příliš drahé, se dotazoval, kde by se domov pro seniory stavěl v případě, že by prosperovala městem vybudovaná stravovna. Na to se mu dostalo odpovědi, že stravovna byla od začátku zamýšlena jako první etapa budoucí stavby domova pro seniory a nevytížení původně plánovaných kapacit stálo i za pozdějším ukončením činnosti vývařovny. Stravovna byla rovněž hlavním bodem diskuzního příspěvku Jana Holuba, který mluvil o tom, že město nejdříve stravovnu za 4,2 milionu korun vybavilo a nyní její vybavení v dražbě za 32 tisíc prodalo. Místostarostka Dagmar Rysová na to připomněla, že několik předchozích zastupitelstev schvalovalo převody majetku, významnější kusy zařízení stravovny využívají školy a další městské organizace a pouze ta část vybavení, pro kterou nenašly upotřebení, byla prodána formou aukce. Další opoziční zastupitelka Ivana Kysilková upozornila na to, že domov pro seniory má vyrůst v sousedství ubytovny, kterou podle jejích slov obývají i sociálně nepřizpůsobiví občané, a problémy v lokalitě často řeší policie. Zároveň vznesla dotaz na to, zda místní obyvatelé budou mít právo přednostního umístění v nově vzniklém domově pro seniory. Obavy zastupitelky ze sousedství s ubytovnou nesdílel ani náměstek hejtmana, ani členové vedení města. V případě přednosti Kopřivničanů se Jiří Navrátil vyjádřil šířeji. „Ruku do ohně, že Kopřivničané budou mít přednost, dát nemohu, protože zákon o sociálních službách neumožňuje upřednostňovat jakéhokoliv občana ČR. Avšak je zde systém bodového ohodnocení žádostí a závazek města o spolufinancování sociální služby, který to umožní zohlednit,“ vysvětlil Jiří Navrátil. Podporu celému záměru vyslovil Karel Kuboš, který sám sebe označil za jednoho z mála pamětníků všech kopřivnických snah o stavbu domova pro seniory, které sahají až do osmdesátých let minulého století. „Je to ukázka velmi seriózního řešení tohoto problému mezi krajem a městem. A jestli kraj potřebuje vlastnický vztah, aby mohl dostat 50milionovou dotaci od státu, tak to zcela podporuji, abychom o celý tento projekt nepřišli,“ uvedl Kuboš. V závěrečném hlasování předání pozemků a stravovny kraji podpořilo 16 z 19 přítomných zastupitelů, zdrželi se pouze zástupci SPD a ČSSD.