Kopřivnice – Další velký projekt v Kopřivnici je o krok blíže ke své realizaci. První letošní zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod stravovny a pozemků pro výstavbu Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem o celkové kapacitě cca osmdesát lůžek Moravskoslezskému kraji.

Převod zmíněných nemovitých věcí byl nezbytným krokem pro realizaci projektu ve výši zhruba 250 milionů korun. Moravskoslezský kraj, který je investorem, chce s realizací objektu, na který město čeká již mnoho let, začít ještě v průběhu letošního roku. „V celém Moravskoslezském kraji je Kopřivnice jediným městem s rozšířenou působností, které nemá na svém území podobné zařízení. O vznik domova pro seniory usilujeme dlouhodobě, protože nechceme, aby obyvatelé, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, byli nuceni odcházet za touto sociální službou do jiného města, jak je tomu doposud“ okomentoval současnou situaci místostarosta města a garant za sociální oblast Stanislav Šimíček.

Moravskoslezský kraj po schválení převodu stravovny a potřebných pozemků znovu usiluje o získání dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022. Ačkoliv dotace může dosáhnout až do výše 50 milionů korun, výstavba domova jejím získáním podmíněná není.

„V současné době je zpracována projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení. Vydání stavebního povolení očekáváme v březnu letošního roku, na něj ihned naváže dokončení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude zahájeno v květnu a zahájení samotné stavby předpokládáme na podzim letošního roku,“ uvedl na mimořádném zasedání kopřivnických zastupitelů náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil s tím, že Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Kopřivnice by měl být kompletně hotový do poloviny roku 2022.

„Pevně věřím v to, že ať dotaci Moravskoslezský kraj získá nebo ne, vše půjde podle stanovených harmonogramů a v letošním roce výstavba domova, který naše město opravdu velmi potřebuje, započne,“ uvedl místostarosta Stanislav Šimíček a na závěr dodal: „Troufám si říci, že v současné době již domov pro seniory není jen pouhý plán a nesplnitelný bod v politickém programu, ale že se nám rýsují jeho konkrétní tvary. Jsme za posledních dvacet let nejblíže tomu, aby tato důležitá a potřebná sociální služba v Kopřivnici konečně vznikla.“

Jana Hromočuková
tisková mluvčí
tel.: 556 879 439, 731 643 822
jana.hromocukova@koprivnice.cz