Kopřivnice – Projekt Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší je těsně před svým spuštěním. Veřejné představení akce se v tomto týdnu setkalo s velkým zájmem ze strany obyvatel obou zmíněných místních částí.

Do vlčovického kulturního domu dorazily přes dvě stovky účastníků, aby se dozvěděli co nejvíce informací k připravované investiční akci. Podrobnosti týkající se tohoto velkého projektu dostali zájemci takzvaně z první ruky, neboť se setkání účastnilo nejen vedení města společně s odbornými pracovníky, ale také zástupci všech firem, které se budou na odkanalizování podílet.

Nejvíce dotazů směřovalo jak na samotné budování kanalizace, průběh projektu a možnosti napojení pro domácnosti, tak také k tématu řešení dopravy během stavebních prací. „Zpracovává se projekt provizorního dopravního značení. Snažíme se, aby úseky byly průjezdné. Na komunikacích I. a II. třídy bude provoz řízen semafory. Na místních komunikacích se budeme snažit, aby byl umožněn příjezd z jedné strany. Ve slepé komunikaci budeme kopat od konce. Týden před zahájením dostanete informace do schránek, domluvíme se na postupech a požadavcích,“ uvedl na setkání Marek Holuša, pracovník firmy STASPO, spol. s r. o., který bude koordinátorem stavby kanalizace s tím, že stavební práce by podle plánů měly probíhat postupně a provádět by je mělo tři až pět pracovních skupin.

Celkové náklady projektu odkanalizování jsou ve výši 157 milionů korun, z toho dotace Operačního programu Životní prostředí činí 79 milionů korun a zbytek uhradí samo město. Všechny informace včetně plánů, prezentací a oznámení jsou postupně zveřejňovány na webu města v sekci Odkanalizování místních částí, na www.koprivnice.cz/index.php?id=kanalizace-koprivnice.

Jana Hromočuková
tisková mluvčí
tel.: 556 879 439, 731 643 822
jana.hromocukova(zavináč)koprivnice.cz