Kopřivnice – Před pár týdny probíhal v Kopřivnici průzkum dopravy a dopravního chování obyvatel. S jeho výsledky se nyní budou moci zájemci seznámit, a to prostřednictvím veřejného jednání, které je naplánováno na pondělí 24. června 2019.

Plán udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy patří v Kopřivnici k hojně diskutovaným tématům. Novou strategii, která zahrnuje všechny způsoby a formy dopravy včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování, pro město zpracovává společnost UDIMO z Ostravy. „Navržená opatření by po uvedení do praxe měla vést ke zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch obyvatel,“ uvedl pracovník odboru rozvoje města, který má na starosti dopravu Richard Petr.

Do průzkumu se město snaží zapojit také významné zaměstnavatele z Kopřivnice, školy i samotné obyvatele. „Z oslovených firem projevila zájem o problematiku přibližně polovina. Se zástupci firem budou následně probíhat jednání, na kterých se budeme bavit o požadavcích, které by přispěly k co nejvíce udržitelné dopravě. Školy dostaly možnost zpracovat mapy a vyznačit nebezpečné úseky z pohledu dětí, obyvatelé města byli osloveni prostřednictvím průzkumu,“ uvedl Richard Petr.

Výsledky zpracované společností UDIMO budou příští pondělí představeny na veřejném jednání. „Zájemci o tuto problematiku se mají jedinečnou možnost dozvědět informace o dopravě v Kopřivnici, diskutovat o problémech v dopravě či navrhnout možná řešení se zástupci zpracovatelské firmy i zástupci města. Všichni jsou srdečně zváni,“ dodal Richard Petr s tím, že součástí jednání bude odměnění účastníka průzkumu s nejpřesnějším tipem počtu vozidel na 1000 obyvatel.

Veřejné jednání se uskuteční v pondělí 24. června od 17 hodin v desátém patře budovy kopřivnické radnice. Všichni jste srdečně zváni!

Jana Hromočuková
tisková mluvčí
tel.: 556 879 439, 731 643 822
jana.hromocukova(zavináč)koprivnice.cz