Kopřivnice – Žijete v Kopřivnici a nosíte v hlavě již dlouho nápad, jak vylepšit své okolí? Pak právě pro Vás radnice zřídila takzvaný participativní rozpočet, tedy rozpočet, který má dát možnost veřejnosti rozhodnout o tom, do čeho bude vyhrazená částka investována.

Participativní rozpočet s názvem KO-projekty je v Kopřivnici novinkou. „Nechali jsem se inspirovat jinými městy, které takto část svých rozpočtů využívají k tomu, aby dali lidem šanci zrealizovat něco, o čem už dlouho přemýšlí, co by vylepšilo život v jejich okolí nebo městě,“ uvedla za kopřivnickou radnici Barbora Sopuchová. V Novém Jičíně tak například vznikl projekt Hřiště pro malé i velké sviště nebo projekt Na svinec, jehož cílem je přimět veřejnost hravou a zdravě soutěživou formou k pohybu.

Kopřivnice pro letošní rok vyčlenila v participativním rozpočtu částku 500 tisíc korun. Příjem návrhů byl zahájen dnes, tedy v pondělí 13. května 2019. Sběr nápadů bude trvat měsíc, tedy do 14. června letošního roku. Převážně investiční návrhy na vylepšení života v Kopřivnici může podat jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území města či v jeho místních částech. Každý návrh musí svými podpisy podpořit minimálně 10 obyvatel Kopřivnice starších 15 let. „Návrh, včetně povinných příloh je možné podat v papírové formě na předepsané listině osobně na městském úřadě či zaslat poštou anebo elektronicky na e-mail barbora.sopuchova(zavináč)koprivnice.cz,“ uvedla koordinátorka KO-projektů Barbora Sopuchová.

Důležitou podmínkou návrhů je to, aby se týkal města Kopřivnice nebo jeho místních částí a současně musí být proveditelné pouze na pozemcích ve výlučném vlastnictví města. „Jeho předpokládané náklady rovněž nesmí překročit částku 500 tisíc korun, ale mohou být i nižší, a projekt musí být investiční akcí ve veřejném prostoru a být přístupný a využitelný pro širokou veřejnost“ upozornila Barbora Sopuchová.

Hlasování o projektech, které budou podpořeny z participativního rozpočtu, proběhne na internetu. „Každý hlasující bude mít maximálně dva kladné a jeden záporný bod, které bude moci udělit. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, bude možnost hlasování zajištěna na veřejně přístupných místech jako například v knihovně, informačním centru, senior pointu a podobně,“ doplnila informace Barbora Sopuchová s tím, že o tom, které návrhy budou v závěru realizovány, rozhodne jejich pořadí po hlasování a také součet nákladů na realizaci, které bude možné pokrýt z alokované částky 500 tisíc korun.

Jana Hromočuková
tisková mluvčí
tel.: 556 879 439, 731 643 822
jana.hromocukova(zavináč)koprivnice.cz