[ Kopřivnické noviny] : 1/2019 ze dne 10.01.2019

Kopřivnice (dam) – V závěru prosince bylo vydáno stavební povolení pro jednu z největších kopřivnických investic nejen tohoto roku. Právě letos totiž začne dlouho plánovaná revitalizace centra Kopřivnice. „Aktuálně finišují práce na prováděcí dokumentaci, následně budou specifikovány zadávací podmínky pro výběr dodavatele a pak bude v radě města vyhlášena veřejná zakázka. Následně bude možné začít se samotnou realizací,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje Jiří Štěpán s tím, že pokud vše půjde podle plánu, první stavební stroje a dělníci se v centru města objeví v červnu letošního roku.

Vzhledem k náročnosti celé rekonstrukce je stavba rozdělena do čtyř etap a její realizace zabere zhruba dvě a půl stavební sezony. Nového vzhledu centra se obyvatelé a návštěvníci města dočkají do roku 2021. Přestože primárním cílem projektu je snaha radnice zkultivovat městský prostor a učinit jej atraktivnějším jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky, první etapa rekonstrukce je víceméně technická.

Přestavba totiž začne kompletní rekonstrukcí přemostění Kopřivničky před kulturním domem. „Jsou to práce, které na konečné podobě centra sice nebudou vidět, avšak jsou naprosto nezbytné,“ řekl starosta města Miroslav Kopečný. Kromě rekonstrukce přemostění budou v prvním provozním celku vybudovány i četné přeložky inženýrských sítí, které plochu centra protínají.

Náklady na revitalizaci středu Kopřivnice jsou v současné době odhadovány na zhruba 120 milionů korun, další zpřesnění přinese soutěž na dodavatele stavebních prací. Zájmem města je vybrat jediného dodavatele, který bude odpovědný za stavbu v celém jejím rozsahu.

Budoucí podoba centra města je dílem zdejšího architektonického studia Kamil Mrva Architects, projektovou dokumentaci zpracovali projektanti společnosti Dopravoprojekt Ostrava. Jasnější představu o tom, jak bude po rekonstrukci centrum Kopřivnice vypadat, si lidé mohou udělat během ledna ve vestibulu radnice, kde bude umístěna aktualizovaná výstava návrhu jeho nového vzhledu včetně názorných vizualizací. Rozsáhlá stavba v centru města bude náročná nejen po technické a finanční stránce. Stavební práce se totiž radnice snaží naplánovat tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn průchod centrem, stejně jako přístup k obchodům a dalším provozovnám v přilehlých budovách. „O nezbytných omezeních a úpravách pohybu osob v centru budou obyvatelé v předstihu informováni, ale budeme se snažit o to, aby z centra po dobu jeho přestavby nevymizel život,“ vysvětlil starosta města Miroslav Kopečný. Radnice dokonce plánuje speciální webovou stránku, prostřednictvím které budou obyvatelé města o stavbě podrobně informováni.

Přestože projekt zvelebení centra je teprve na startu, na radnici se plánují revitalizace dalších území, konkrétně parku E. Beneše a veřejných ploch u budoucího nového muzea automobilů v areálu Tatry a dalších ploch a budov v majetku města. „Chceme, abychom jako město šli příkladem ostatním vlastníkům budov v centru a v celém městě. Budeme usilovat o to, aby oni, inspirováni naší snahou, začali s rekonstrukcí a estetizací svých nemovitostí, které spoluvytvářejí vzhled našeho města,“ dodal starosta Kopečný.