Kopřivnice – Město Kopřivnice získalo povolení na realizaci dlouho očekávané revitalizace centra města. Obyvatelé i návštěvníci by se nového moderního centra měli dočkat do roku 2021.

V závěru prosince loňského roku bylo vydáno stavební povolení pro realizaci projektu Revitalizace centra města. Povolení nabylo právní moci a radnice tak mohla začít s přípravou kroků, které mají zajistit výběr zhotovitele díla. „Do poloviny ledna je třeba zpracovat dokumentaci pro provádění stavby, následně zadat a schválit zadávací podmínky pro výběr dodavatele a v radě města vyhlásit veřejnou zakázku. Poté bude možné začít se samotnou realizací,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje Jiří Štěpán s tím, že stavba by, v případě bezproblémového průběhu všech výše zmíněných činností, měla začít v červnu letošního roku.

Přestavba centra města začne vyřešením největšího problému, a to kompletní rekonstrukcí stávajícího přemostění Kopřivničky. „Jsou to práce, které na konečné podobě centra sice nebudou vidět, avšak jsou naprosto nezbytné, protože přemostění není v dobrém stavu a stejně by ho bylo nutné řešit v následujících letech,“ okomentoval první část prací starosta města Miroslav Kopečný. Kromě rekonstrukce přemostění budou v prvním provozním celku vybudovány také přeložky inženýrských sítí, které plochu centra protínají.

V centru nebude chybět zeleň, přestože stavební práce udělají s tou stávající své. „Zeleně v novém centru přibude, jsme si vědomi, že stromů a zatravněných ploch je potřeba. V podzemí navíc vznikne retenční nádrž, která bude zachytávat dešťovou vodu ze zpevněných ploch a tato voda bude využívána právě pro zavlažování zeleně,“ prozradil Jiří Štěpán a dodal: „Jedná se o další z řady městských projektů, který zahrnuje aktivity zadržování vody v krajině, což je jedno z opatření, kterým Kopřivnice naplňuje svou adaptační strategii na změny klimatu.“

Všechny stavební práce v rámci rekonstrukce centra města se kopřivnická radnice snaží naplánovat tak, aby po dobu trvání čtyř provozních celků (cca 2,5 stavební sezony) byl zajištěn průchod prostorem centra, stejně jako přístup k obchodům a dalším provozovnám v přilehlých budovách. „O úpravách pohybu osob během stavebních prací budou obyvatelé v předstihu informováni, ale budeme se snažit o to, aby z centra po dobu jeho přestavby nevymizel život,“ doplnil starosta města Miroslav Kopečný.

Náklady na revitalizaci včetně rekonstrukce přemostění Kopřivničky jsou v současné době odhadovány na cca 120 milionů korun. Architektonický návrh zpracovalo Architektonické studio Kamil Mrva Architects, projektovou dokumentaci společnost Dopravoprojekt Ostrava. Od 1. února bude ve vestibulu radnice umístěna aktualizovaná výstava, na které se veřejnost bude moci znovu seznámit s celým záměrem.

Revitalizace centra Kopřivnice je součástí snahy radnice zatraktivnit městský prostor jak pro samotné obyvatele, tak pro návštěvníky. „V současné době již projektově připravujeme revitalizaci dalších území – parku dr. E. Beneše, veřejných ploch u budoucího muzea automobilů v areálu Tatry a dalších ploch a budov v majetku města. Chceme, abychom jako město šli příkladem ostatním vlastníkům budov v centru i celém městě. Budeme usilovat o to, aby oni, inspirováni naší snahou, začali s rekonstrukcí a estetizací svých nemovitostí, které spoluvytvářejí vzhled Kopřivnice,“ dodal starosta Miroslav Kopečný.

Informace o průběhu revitalizace centra města, stejně jako odpovědi na nejčastější dotazy a další zajímavosti, budou zájemci moci nově najít na webových stránkách www.koprstavi.cz, které byly spuštěny začátkem letošního roku. Se zahájením přestavby budou informace přibývat, aby měl kdokoliv možnost si o revitalizaci kopřivnického centra zjistit to, co ho zajímá.

Kopřivnice by se nového centra měla dočkat do roku 2021

Jana Hromočuková
tisková mluvčí
tel.: 556 879 439, 731 643 822
jana.hromocukova(zavináč)koprivnice.cz