Kopřivnické noviny číslo 25/2018 ze dne 28.06.2018

Kopřivnice (dam) – Za symbolických tisíc korun koupí město Kopřivnice železobetonový objekt v bezprostřední blízkosti bývalého házenkářského hřiště. Stavba částečně zapuštěná do země sloužila jako šachta rozvodů tepla, po jejich rekonstrukci ovšem pozbyla svou funkčnost. Betonový objekt by do budoucna komplikoval plánovanou úpravu bývalého házenkářského areálu na odpočinkové plochy. „Dosavadní majitel budovy společnost Komterm sice objekt nevyužívala, ale vzhledem k nákladům neměla ani potřebu jej likvidovat. Proto jsme se dohodli, že objekt za symbolickou cenu odkoupíme a provedeme jeho likvidaci na náklady města,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný. Radnice podle jeho slov počítá s tím, že zůstane zachována jedna železobetonová stěna, která bude sloužit jako opěrná zeď držící svah. „Podle odhadů bude demolice včetně nutné přeložky vodovodu stát zhruba 150 tisíc korun,“ uvedl starosta Kopečný s tím, že demolice proběhne možná už letos na podzim.