Kopřivnické noviny číslo 17/2017 ze dne 04.05.2017

Kopřivnice (dam) – Prostor bývalého házenkářského hřiště se v příštích měsících promění jen velmi střídmě. Avizovaný plán proměnit území v sportovně-relaxační zónu se odkládá. Dvě architektonické studie, které navrhovaly, jak místo proměnit v park s řadou sportovních a relaxačních prvků, zatím zůstanou u ledu. Radnici totiž scházejí potřebné peníze.

Po odkupu prostoru někdejšího venkovního hřiště od zdejšího házenkářského klubu si vloni radnice nechala vypracovat návrhy možného budoucího uspořádání území. Svou vizi radnici předaly místní studio Kamil Mrva Architects a společnost Arting plus z Valašského Meziříčí. Ta s vizemi architektů následně seznámila veřejnost jak prostřednictvím výstavy a zveřejněním na webu, tak na veřejném projednání. Tehdy nezískal jednoznačnou podporu ani jeden z návrhů, zároveň zde poprvé zazněla možnost vytvoření třetí, záchovné varianty, která ponechává prostor s ohledem na další investice města významně nedotčen, pouze s drobnější- mi úpravami.

„Návrhy vycházející ze studií by si v obou případech vyžádaly investice ve výši 12 až 14 milionů korun. Město však v tuto chvíli nemá tyto peníze k dispozici, proto jsme se v radě města rozhodli pro třetí cestu menších úprav s tím, že do budoucna, až budou vyřešeny jiné priority, je možné se k vypracovaným studiím vrátit,“ vysvětlil starosta Miroslav Kopečný.

Schválená záchovná varianta totiž počítá s postupnou revitalizací území, která neznemožní v budoucnu realizovat některou z existujících studií. Aktuálně radnice počítá se zatravněním celého území mimo vyasfaltovanou plochu, a to včetně někdejšího antukového hřiště. Vysázen má být také pás keřů, který psychologicky a pohledově oddělí území od frekventované silnice na ulici Čs. armády, a provedena bude i údržba stávající zeleně.

„Budeme také jednat s teplárenskou společností Komterm o odstranění betonové stavby, ve které byl umístěn rozvaděč teplovodu, jenž už svému původnímu účelu neslouží,“ uvedl starosta Kopečný s tím, že náklady na realizaci veškerých úprav by se měly pohybovat okolo 100 až 150 tisíc korun.

„Je to minimalistická varianta spočívající v drobných úpravách, které jsou aktuálně v reálných možnostech rozpočtu. Počítá se totiž i s tím, že v době rekonstrukce centra města by se právě do prostor někdejšího házenkářského hřiště přesunuly například farmářské trhy, pouťové atrakce a podobně,“ doplnil Miroslav Kopečný.