Kopřivnické noviny číslo 2/2017 ze dne 19.01.2017

Kopřivnice (hod) – Občané města mohou spolurozhodnout, co vznikne v areálu bývalého házenkářského hřiště a jak bude tento areál pojmenován. Hovořit o tom se bude na veřejném projednání, které se uskuteční ve středu 25. ledna v 15.30 hodin v desátém patře Městského úřadu Kopřivnice.

Vloni na podzim nechala radnice zpracovat studii možného využití prostoru tohoto areálu, které získalo město od Klubu házené Kopřivnice. Návrhy zpracovaly dvě firmy, a to firma Arting z Valašského Meziříčí a ateliér Mrva Architects. Se situačními výkresy i vizualizacemi obou zpracovaných návrhů se mohli občané již seznámit, neboť od prosince jsou vystaveny ve vestibulu radnice.

„Ve zpracovaných koncepcích návrhů jsou rozdílné přístupy k řešenému území, a to z hlediska otevřenosti. Zda přes tento areál, který původně měl být rekreačně-sportovní zónou, nechat volně procházet lidi při cestě do práce, na autobus či do obchodu. Nebo tento areál udělat jako cílový pro odpočinek či sportovní vyžití pro všechny věkové generace,“ sdělil Milan Šmíd, architekt města. Oba návrhy počítají s tím, že zde vznikne klidová zóna doplněná venkovními posilovacími stroji, workoutové hřiště, překážky pro parkour či dráha pro in-line bruslení.

V úvodu veřejného projednání obě architektonické firmy představí své návrhy a poté si veřejnost bude moci vybrat, zda podpoří jeden z návrhů, nebo bude mít možnost si zvolit třetí variantu. „Budou mít možnost formou hlasování navrhnout, jak se má tento prostor řešit jinak, sami mohou napsat svůj návrh. Lidé, kteří přijdou, budou mít zároveň možnost předložit svůj podnět, jak by se tomuto novému areálu mohlo říkat,“ přiblížil průběh veřejného projednání architekt města Milan Šmíd.

Výsledky hlasování z veřejného projednání budou poté předloženy radě města, která rozhodne, jak bude konečný návrh doprojektován, aby bylo možné získat stavební povolení a vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele stavby. „Oba zpracované návrhy se pohybují v intenzích mezi 9 až 11 miliony korun,“ dodal na závěr Milan Šmíd s tím, že realizace se předpokládá v příštím roce.