Kopřivnické noviny číslo 28/2016 ze dne 04.08.2016

Kopřivnice (hod) – Letos se do celoměstské ankety, v níž lidé rozhodovali o deseti největších prioritách či problémech města, zapojilo méně lidí než vloni, a to o polovinu. Ti, kteří tak učinili, mohli navíc vyjádřit svůj názor na využití házenkářského hřiště, které vloni v závěru roku koupilo město od místního klubu házené.

Žebříček 10 P, neboli deseti příležitostí sestavili účastníci diskuzního fóra v květnu a po nich mohli o prioritách rozhodovat lidé v rámci ankety. I letos radnice nechala výsledky 10 P prověřit sociologickým průzkumem, jenž probíhal ve stejném termínu jako anketa. Město tak získalo daleko větší názorové spektrum na řešení nejpalčivějších otázek.

„Výsledné zhodnocení navržených aktivit je zajímavé. Některé aktivity získaly nejvíc hlasů jak na fóru, tak v anketě, ale v dotazovém šetření už tak účastníky tyto problémy netrápily,“ zhodnotila výsledky Romana Bukovská, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Jako největší problém lidé v anketě i na fóru cítili nutnost zrekonstruovat školní hřiště patřící ZŠ 17. listopadu. Druhý problém, jenž by mělo město řešit, je revitalizace areálu bývalého hřiště házené. Právě k němu radnice zjišťovala názor na jeho možné budoucí využití. Tuto šanci využilo téměř 1 200 lidí. Víc jak třetina by zde ráda chtěla rekreačně-oddychovou zónu s klidovou zelení, dalších 351 lidí by chtělo, aby radnice v tomto areálu vybudovala workoutové hřiště, tedy venkovní posilovny či fitness parky.

„Zpracované výsledky s počty získaných hlasů obdrží radní i zastupitelé v září. K těmto výsledkům se bude přihlížet při sestavování Akčního plánu či rozpočtu města pro příští rok. Všechna z témat budou zapracována do komunitního Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice,“ přiblížila další postup Romana Bukovská. Nejen výsledky, ale i informace o tom, jak se pracuje s loňskými 10 P, zveřejní radnice na webu zdravemesto.koprivnice.org/ pod záložkou Fórum Zdravého města.