Kopřivnické noviny číslo 16/2015 ze dne 23.04.2015

Kopřivnice (dam) – Jedním z bodů jednání dnešního zastupitelstva bude také případná další dotační podpora zdejšího házenkářského klubu. Koaliční politici jsou možnosti zvýšení podpory ze stávajícího půl milionu na 650 tisíc v případě pravděpodobného návratu klubu do extraligy nakloněni. Výměnou za nadstandardní podporu klubu nyní i v dalších letech ale chtějí, aby klub převedl areál svého venkovního házenkářského hřiště na město.

„Udělení dotace je ze strany města podmíněno zahájením jednání o převodu tohoto areálu na město,“ potvrdil místostarosta Stanislav Šimíček. Město je prý ochotno závazně se dohodnout na dlouhodobější dotační podpoře zdejší házené výměnou za pustnoucí areál v blízkosti centra města.

Také házenkáři jsou dle slov Miroslava Bartoně, statutárního zástupce házenkářského klubu, ochotni o tomto návrhu jednat, pokud bude ve prospěch sportu. Ovšem konečné rozhodnutí o převodu je vázáno na schválení valnou hromadou klubu.

Budoucí využití areálu házeňáku poté, co by jej radnice získala do svého majetku, je podle místostarosty Šimíčka zatím pouze v rovině základních úvah. „Areál by zřejmě sloužil veřejnosti jako místo pro pořádání sportovních, zábavných a kulturních akcí, kde by fungovalo letní kino a podobně. Především nám ale jde o to, aby místo v blízkosti centra města vypadalo hezky a nebylo díky svému zanedbanému stavu ostudou Kopřivnice,“ vysvětlil Šimíček.